Vandrárna [2013]

70 hráčů, mužů, žen, obojetných

hodin , 3 dnů , 2013

Web: http://www.draconica.net/vandrarna/oakci.html

Autoři:

Skupiny: Academia Draconica

"Běsnící oheň konfliktu mezi aliancí království a Zahrainem pohasl a nyní jen tiše doutná. Hranice na starých mapách již neplatí. Bylo dohodnuto příměří, ale nikdo neví, jak dlouhé bude mít trvání. Země jsou vyčerpané válkou a morálka obyvatel značně utrpěla. Nyní nastal čas dát lidem oddechu a zapomenutí na strasti a příkoří.

Jako jeden z mnoha aktů v tomto duchu bude obnovena stará tradice turnaje napříč královstvími. Místem konání má být tradičně město Godhaart. Na pozvání se sjíždí známí i neznámí hrdinové, aby poměřili své síly. Vždyť výherci připadne, kdysi velmi prestižní a již dlouho neudělený titul Čestný starosta města. Město bude brzy přeplněné, protože taková událost bude příležitostí i pro mnohé jiné. A dokonce jde šuškanda, že pozvání přijal i jistý drzý Zahraiňan. Je to troufalost, ale dá se očekávat, že ostatní účastníci budou duchem jednotní a nedovolí tomuto cizinci získat titul.

Jenže válka pozměnila celý kontinent. Nic už není takové, jaké bylo dřív. I město doznalo změn. Zatím co v ostatních částech kontinentu je magie něčím zvláštním, ve městě nyní, díky objevu nových magických zřídel, prostupuje prakticky vším a mnohdy vykazují magické schopnosti i osoby jinak v tomto směru zcela nenadané. Pokud byla dříve Univerzita něčím, co symbolizovalo město, dnes můžeme směle říci, že univerzita a město jedno jsou. Vlastně došlo k jeho proměně v jeden velký kampus. A jakýkoliv delší pobyt v něm je podmíněný členstvím v jedné z fakult univerzity. A z těchto poměrů jasně vyplívá, že hlavní slovo ve městě má nyní představitel univerzity, tedy arcimág."

Vandrárna je tradiční svět pro cca 80 hráčů s originálním high-fantasy settingem, který nabízí rozličné množství ras, povolání a dovednostní systém. Vandrárna 2013 se konala 25. - 28. října poblíž Nové Vsi u Komárovského rybníka.

8.3

7 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1