Sedm knížectví

7 hráčů, mužů, žen, obojetných

3 hodin , dnů , 2016

Web: http://larp.stoptime.tk/

Království sužuje řada problémů, tím nejvážnějším je však velký příliv uprchlíků ze vzdáleného císařství Planin, které je sužováno válkou. Navíc se proslýchá, že jedno z knížectví zneužívá příjmy z daní pro své vlastní potřeby. Do hlavního města Neverland se proto sjíždí všech sedm knížat z království, jenž má za úkol nejen tyto problémy vyřešit, ale take rozhodnout o budoucnosti celé země. Každé z knížat má však s královstvím své vlastní plány, které se za každou cenu snaží prosadit.

0 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1