Mellongard 2005

50 hráčů, mužů, žen, obojetných

hodin , 1 dnů , 2005

Autoři:

Skupiny: Mellon

Za vlády císaře Augusta (31 př.n.l.-14 n.l.) začalo být Římské impérium v Galii ohrožováno nájezdy divokých germánských kmenů žijících na východ od Rýna a na sever od Dunaje. Do těchto oblastí byli Germáni zatlačeni právě expanzí Římanů a na některých místech vytlačili či asimilovali původní keltské obyvatelstvo. Císař se rozhodl řešit problém tím, že posune hranici o 400km dál k Labi. V letech 15 př.n.l. - 6 n.l. došlo ke zklidnění situace, ale většina germánských kmenů nebyla spokojena …

Mellongard byla série dřevárenských bitev na různé motivy konající se ve východních Čechách.

2 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1