Záchrana skírnských dolů - Larp Glitnir I (Gawain)

30 hráčů, mužů, žen, obojetných

hodin , 3 dnů , 2008

Web: http://www.glitnir.estranky.cz/

Galerie fotek : https://plus.google.com/photos/+H%C3%A1taKreisingerKom%C5%88ack%C3%A1/albums/5389790628708661441

Autor fotografií : Adam Bednář, Jaroslav kneř

Daleko na severu se nachází ostrov Hällristingar, jehož pány byli odedávna Drakonissové. Vládli nejen ostrovu, ale i sousední zemi Iss. Mezi Hällristingarem a Iss vládl čilý obchodní ruch, říše prosperovala a vzkvétala. Jednoho dne však na velkých lodích připluli sveřepí nájezdníci a odvěcí nepřátelé hällristingarských, Harnenští. Jejich příchod byl náhlý a nečekaný, a tak útočníci snadno pronikli až do vnitrozemí. Už za pár dní se dostali ke královskému hradu v hlavním městě. Zkázu, oheň, rabování a vraždění přežila pouze hrstka členů královské rodiny. Mezi nimi byla i Idunn Gunnlang Ydalir, jež se nyní, po smrti svého otce, stala novou Paní Hällristingaru a Iss. (Dědicem trůnu byl vždy nejstarší potomek, ať už syn nebo dcera, měl však právo se trůnu zříci, pokud měl mladší sourozence. To se stalo i v tomto případě – prvorozený královský syn Sigbjörn se rozhodl vstoupit mezi Zasvěcené, a tak se dědičkou stala jeho mladší sestra.) Na trůn ale nikdy neusedla, neboť zemi od té doby ovládají Harnenští, kteří obsadili celý ostrov a zotročili obyvatelstvo. Paní Ydalir se však odmítla vzdát. Na svém dvorci Glitnir, skrytém sídle vysoko v horách, začala spolu se svými spojenci Věrnými spřádat plány na odpor a chystat pomstu nájezdníkům a vrahům.

Děj hry

Pro glitnirské Věrné hrály klíčovou roli doly ve městě Skírnu, z tamní obzvlášť kvalitní rudy se totiž vyrábí výtečné zbraně. Před několika lety se však začalo dít cosi podivného – dříve neporazitelným bojovníkům se meče lámaly a tříštily v rukou a zbroj se jim rozpadala přímo na těle. Věrní tak utrpěli těžké ztráty na životech, vázl obchod s rudou, jedna z mála možností získávat potřebné peníze na chod glitnirského dvorce, v dolech mizeli horníci. Po nějaké době se podařilo zjistit, že v dolech se to hemžilo koboldy, kteří do vytěžené rudy tajně přidávali chemikálii murexid. Ta rudu znehodnocovala, takže vše, co se z ní vyrobilo, bylo v podstatě nepoužitelné. Když byli přistiženi nebo je někdo zahlédl, bez milosti zabíjeli – proto mizeli horníci. Výrobcem chemikálie byl v nejspodnější jeskyni usídlený alchymista, koboldy vyvolával a řídil jeho společník mág. S pomocí najatých dobrodruhů se naštěstí povedlo alchymistu s mágem porazit a koboldy z dolů vyhnat, při prohledávání jejich kobky však byly nalezeny různé dopisy a písemné rozkazy, podepsané jménem Dordovir. Pracovali tedy zřejmě pro někoho dalšího.

1 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1