Zastavení Pána živlů (Gawain)

30 hráčů, mužů, žen, obojetných

hodin , 3 dnů , 2004

Autor fotografií : Adam Bednář

Tento Gawain se konal 16.-18.dubna 2004 na Chatě Hubertka u Bílého Potoka. Zúčastnily se ho tři družiny, které nakonec uspěly ve svém putování a porazily temné síly boha Ucnetise včetně stoupenců jeho kultu (více viz legenda). Počasí nám přálo, nálada byla dobrá, boje bylo dost, takže se družiny rozhodně nenudily a snad byly spokojené :-)
Legenda:
„Přátelé,
Tento dopis Vám píšu, jelikož už si nevím rady. Dozvěděl jsem se o vaší udatnosti a chci Vás požádat o pomoc. V naší zemi se již nějakou dobu dějí zlé věci, které začínají být na denním pořádku.Abyste lépe pochopili naši situaci, je nutné, abych Vám napsal něco z historie našeho kraje.
Dříve byla Severní čtvrtka Erigeronu pustým krajem plným prapodivných tvorů a divé zvěře. Jednoho dne sem však přišel mág, který zemi očistil od všeho zla. Všechny tvory a síly, které přemohl, sepsal do jedné knihy. Potom si v Severní čtvrtce postavil hrádek, usadil se zde a žil tu až do své smrti. Plynuly roky a na mága se téměř zapomnělo, nikdo si už nepamatoval, kde stával jeho hrádek. Do Severní čtvrtky se nastěhovali lidé a země počala vzkvétat. Podhůří bylo plné polí, mezi nimiž se třpytily líné toky malých říček. V horách se dokonce našlo stříbro a byly vybudovány velké doly. V těchto požehnaných časech byla Severní čtvrtka opravdovým klenotem Erigeronu.Země však jakoby nezapomněla na svou pochmurnou minulost a nemohla si zvyknout na všední přítomnost lidí. Přišla nezvykle krutá zima a extrémně suché léto. Všechna úroda byla zničena, ale lidé si nezoufali ,protože si řekli, že to se přece občas přihodí všude. Když se toto však opakovalo po celých 5 let,začali mít obavy o svou o svou existenci, nemohli přece jen tak opustit své domovy.
A právě v té době objevil mladý pastýř, který se vydal do hor hledat ztracenou ovci, ruiny bývalého mágova sídla a v nich starou zaprášenou knihu. Byla to právě ta, kterou mág sepsal po vyhnání zla z těchto končin. Chlapec byl prostý , neuměl číst, a proto se rozhodl , že knihu odnese do městského kláštera. Tam mniši, společně s nejučenějšími lidmi z okolí, knihu přečetli. Psalo se v ní o mnohých zvláštních tvorech, o událostech dávno minulých, je ale nejvíc zaujala část pojednávající o tom, jak pomocí jakési bytosti, jež nese jméno Ucnetis, kterou lze vyvolat, je možné ovládat počasí. Protože situace v celém kraji byla opravdu velice špatná, rozhodli se lidé pro toto, byť pošetilé, ale jediné možné řešení.
Zbudovali obětiště a provedli úvodní obřad. Bytost se jim opravdu na okamžik zjevila. Spolu s ní se v obětním kruhu objevil znak symbolizující rovnováhu živlů, složený z 8 částí ;4 kladných a 4 záporných. Ucnetis si ty kladné části vzal k sobě pod záminkou, že tím ještě posílí jejich moc. Poté zmizel.
Nějaký čas se zdálo, že se blažené časy vrátily. Počasí se umoudřilo a většina lidí v zemi začala Ucnetise uctívat. Jednou týdně se konal obřad obětování, většinou úrody, na který se sjížděli lidé z dalekého okolí. Ucnetis se vždy objevil jen na několik vteřin, jakoby čerpal sílu z obětí. Postupem času si však začal žádat oběti větší a větší, až nakonec zatoužil po lidské krvi. To lidé odmítli. A vtom nastal náhlý obrat. Počasí jakoby se zbláznilo. Prudký vítr , povodně, lesní požáry, sesuvy půdy. Živly začaly plenit zemi. Proto se sešli k poradě ti, již jako první knihu četli a shodli se na svém prvním krutém činu. V kamenném obětním kruhu zabili dívku a její krev zasvětili Ucnetisovi. Tím nevědomky završili své prokletí. Staly se z nich bytosti na první pohled naprosto normální, v mysli však mají jen klam a stín a jediným jejich cílem je shánění nových obětí a zneškodnění každého , kdo by se pokusil je zastavit. Opravdu ,již mnoho lidí se pokusilo zneškodnit kult, který je hlavní příčinou našeho trápení ,ale neúspěšně.
Dalo mi mnoho práce, sepsat dohromady celou tuto historii, musel jsem hodně hledat v kronikách a starých spisech, ale doufám, že Vám to alespoň trochu pomůže.
Nevím přesně, co je Ucnetis zač, ale obávám se, že je to bytost velice zlá a pokud nebude zastaven ,mohlo by to přivodit katastrofu. Jediná věc, která ho drží při životě je jeho kult, bez něj je bezmocný. Je třeba také nalézt kladné části, které Ucnetis vzal a poté prý také ukryl a zasadit je zpět na své místo, aby nastala opět rovnováha živlů.
Ještě jednou vás prosím, vyslyšte mou prosbu a pomozte nám!
Ten, jenž na Vás spoléhá
Rada na závěr: Nedůvěřujte nikomu, protože každý může být tajným členem kultu!“

2 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1