Taurea VII: Přísaha spravedlivého

Vše nakonec dobře dopadlo a Vyvolená mohla být před zraky sedmihradských konečně korunována a byly jí předány symboly moci a vlády nad Taureou – žezlo a Srdce Taurey, prastarý symbol říše, který už u sebe nosím mnoho let, abych jej mohl konečně předat právoplatnému nástupci trůnu. Snad to vše nebylo zbytečné a Taurea se konečně dočká toho, kdo jí náleží a kdo ji povede vstříc lepším zítřkům. Je to však teprve začátek dlouhé poutě Vyvolené a my ji musíme ochraňovat a dobře naslouchat jejím slovům. Nechť žije dlouho a blaze, královna Gwairen I. z rodu Veneferských! Čeká ji ještě mnoho těžkých rozhodnutí a musí dokázat zbytku říše, že je hodna stanout na jejím trůnu.

Sedmé pokračování Taurey se uskutečnilo 21. - 24. srpna 2012. Jednalo se o larp typu svět, s hraním non-stop, zaměřený spíše na roleplay než na boj, plný frakcí, které se snaží plnit vlastní cíle, diplomacii, zákulisní politiku a podobně.

0 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1