Apocalypse Weekend 1

35 hráčů, 0 mužů, 0 žen, 0 obojetných

0 hodin , 2 dnů , 2009

Web: http://www.apocalypse-weekend.xf.cz

Autoři: Linx Matěj Málek, Vooku Vadim Petrov

Skupiny: —

Když se virus rozšířil, nikdo nehledal pravou příčinu. Nikdo se nezabýval ničím jiným, než starostí o své přežití. Teď ale nastává nová situace:
Zvědové Přeživších - lidí, kterým se podařilo nějakým zázrakem přečkat tuto strašnou katastrofu - zjistili, že je možné vyjít ven, protože virus již vybil vše živé a tím odsoudil k smrti sám sebe.
Armáda, tedy všichni, kdo byli Generálem vybráni, aby ho chránili a pomáhali mu při jeho důležitém poslání, zkontrolovali své měřící přístroje na povrchu a vydávají se zjistit, jak to tam vypadá.
Výzkum Vědců se v době řádění viru zaměřil na hledání protiléku, díky čemuž se jim sice podařilo přežít, ale nikdo z nich se neodhodlal k tomu, aby ho donesl nekaženým na povrchu. Při horečném zapálení vědců při hledání protiléku všas nikdo nevěnoval pozornost jejich výtvorům, genetickou mutací vytvořeným horám svalů s inteligencí opice, Brutům, kteří toho i přes svou nízkou inteligenci náležitě využili a utekli. Cestou sebou brali vše, co se jim podle nich mohlo hodit, nebo co se jim prostě líbilo. Tak se stalo, že Vedci přišli o několik disků s drahocennými údaji. Brutové měli díky své enormní fyzické zdatnosti velkou šanci na přežití řádění viru. Proto se teď, když toto řádění ustalo, Vědci vydávají na povrch, aby znovu získali své drahocenné údaje a pokusili se znovu ovládnout Bruty.

2 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1