Temné roky [2003]

50 hráčů, 0 mužů, 0 žen, 0 obojetných

0 hodin , 1 dnů , 2003

Temné roky byly světem klasického typu. Odehrávaly se v Triadském knížectví, kusu nepěkně zkoušené země v Dagirském království. Jednalo se o hru typu svět s množstvím schopností, pravidel, kouzel, předmětů, zkušeností, úrovní a plnitelných úkolů. Hra se uskutečnila na zřícenině hradu Hláska (Zlenice) poblíž Sázavy.

První ročník ze tří se převážně věnoval boji dvou bratrů - synů bývalého knížete o vládu nad knížectvím, jejich spor ale posléze zastínilo větší zlo, když povstal temný a hrozivý Nekromant, k jehož porážce se muselo spojit celé knížectví.

2 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1