Rada zvířat

13 hráčů, 1 mužů, 4 žen, 8 obojetných

2 hodin , dnů , 2015

Autoři: Eliška Eliška Applová

Skupiny: —

Hráči ztvárňují zvířecí zástupce lesa. Tvoří Radu, která rozhoduje o osudu lesa.

Dnes se Rada sešla, aby se spolu s lidmi domluvili na spolupráci a hlasovali o tom, v jaké části lesa se bude stavět budova CHKO. Bohužel to zároveň znamená, že se kvůli tomu musí vykácet část lesa, kde se bude stavět. Kácení v jakékoliv části ohrozí zvířecí druh, který tam žije. Hráči budou během schůze Rady zvířat hlasovat o tom, která část lesa se vykácí. Před hlasováním bude prostor na zjišťování informací, jaký dopad bude kácení mít, na domlouvání se, intrikaření a uplácení. Protože ne všichni jsou takoví, jací se na první pohled zdají.

Larp je určen pro druhý stupeň ZŠ a nižší ročníky gymnázia.

0 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1