Sny o Jinde

14 hráčů, mužů, žen, obojetných

hodin , 4 dnů , 2008

Web: https://www.larpy.cz/reportaze/doslov/vyklad-ze-snu-o-jinde_1/

Víkendová hra v přírodě organizátorů Štěpánky „Arraku“ Jakešové a Tomáše „Permoníka“ Kopečka na téma přijímání zodpovědnosti nejen za vlastní život. Larpu předcházela série RPG preludií kombinovaných s larpovými technikami a jak v nich, tak ve hře samé bylo použito značné množství narativistických prvků. Celkové trvání hry bylo zhruba pět měsíců, larp, který byl vyvrcholením této přípravné fáze, se uskutečnil 1.-4. května 2008 na Cimburku.

Příprava na larp začíná zhruba půl roku předem samotnou hrou, paralelně ve třech skupinách. První skupinu tvoří děti z problémových rodin, se kterými se pracuje zejména formou sezení u stolních rolových her, ve kterých hráči dětí podrobně vytvářejí své postavy a formují rodinné i širší okolí. Ty ze svého neutěšeného prostředí unikají do (z jejich pohledu) vymyšleného světa, který je realizovaný v archetypálním prostoru, v němž putují duše mrtvých a duše šamanů.
Dítě se po vstupu do tohoto světa rozděluje na dvě samostatné bytosti tělo s duchem a duši. Zde se poprvé setkávají dvě skupiny hráčů – dětiduše, aniž by tušili o tom, že mají cokoliv společného. Síla dětské představivosti a snaha o vysvětlení zde přítomných jevů vede k subjektivní deformaci mezisvěta a pokřivení jeho obrazu do podoby pohádkového "Světa jinde".
Svět jinde ovšem není řízen žádným poučeným „stvořitelem“, a tak získává jistou autonomii a pomalu si začíná uvědomovat, že nikdy doopravdy nevznikne, pokud v něm děti nezůstanou. Kopíruje tedy jejich zážitky z mezisvěta a vytváří tak spoustu lokací a postav, které děti potkaly – vytvořily v mezisvětě. Třetí skupinou hráčů byli ti, kdo hráli takto vytvořené postavy. Opět nikdo z těchto hráčů neměl povědomí o tom, odkud pocházejí. V poměrně neurčitém pohádkovém světě hrají skupinové stolní rolové hry prokládané rolovým hraním na diskuzním fóru.
V tuto chvíli začíná larpová část. Významnou součástí je zde odhalování celého spletitého příběhu. Jeho částečné odkrytí vede k tomu, že postavy „žijící“ ve světě jinde si uvědomí, že jsou pouze něčím výtvorem. Je na každém, jak se s touto informací vyrovná. Někteří považují svoji existenci za zcela zbytečnou, sami sebe vnímají jen jako hračku stvořitelů. Jiní zde vidí příležitost postavit se na stejnou úroveň a stát se samostatnými bytostmi s možností tvořit svět pro jiné. Děti samy řeší, zda v takovém světě chtějí opravdu zůstat, zda chtějí odejít jinam a stvořit vědomě něco, co bude fungovat podle jejich představ, nebo zda touží vrátit se do reality a s nově nabytými zkušenostmi čelit problémům, před kterými utekly.

0 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1