Castaways

5 hráčů, mužů, žen, obojetných

3 hodin , dnů , 2019

Autoři: Balda Jakub Balhar

Skupiny: —

Archipelágo zachvátila válka. Zpustošila ostrov, který vám byl domovem a vyhnala vás na širé, nehostinné, moře. V dálce za zády vám kvílí vítr a řvou vrtule dvouplošníků, zatímco čtete zprávy z lahví vylovených z vln přílivu. Střípky vzácné minulosti, které mohou dát smysl budoucnosti. Stín pohasínající a skomírající naděje.

Pomocí pěti lahví tvořících imaginární loď spletou hráči Trosečníků střípky vědomostí postav a jejich vlastní interpretaci do improvizovaných scén, kterými se navzájem obdarují.

Během hry budou role účastníků růst, vyvíjet se nebo se i kompletně měnit. Vše závisí jen na kreativitě a invenci celé skupiny. Díky naprosté vypravěčské svobodě vyplují na povrch nejniternější tužby postav a možná i osud, ke kterému směřují.

Trosečníci se odehrávají ve vzpomínkách postav plavících se na raftu a hráči se setkají s tématy války, ztráty a nostalgie. Postavy jsou předepsané. Při oblékání se nebojte popustit uzdu představivosti a sahejte po bizarním a exotickém oblečení. Jedná se o vyprávěcí hru na pomezí larpu a RPG, u které je nutné počítat se spíše melancholickou atmosférou.

0 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1