Písek by Night 2: Serpentis

Rozsah akce: Hra se odehrávala v rozsahu 5 nocí, účastnilo se jí asi 40–50 hráčů.

Příběh: Příběh se odvíjel od konfliktu herních frakcí Camarilly a Sabbatu a příchodu další frakce do města - Settitů. Ve hře se také objevil mocný artefakt (jak jinak) - fragment knihy Nod, který se snažily všechny tři frakce získat. Cesta k němu vedla opět skrze síť šifer, informací od CP a dalších podobných indícií. Příběh ukončilo uzavření skřípajícího příměří mezi zástupci Camarilly a Sabbatu - do období, než z města vyženou Settity. Fragment knihy Nod získal jeden ze Sabbatských klanů (hráči) a ti jej předali svému vůdci.

Podoba akce: Oproti prvnímu ročníku měla hra posilněnou dramatickou a imerzivní stránku, ale stále asi nesilnější byl aspekt Game. Imerze se nejsilněji projevovala především v pocitu ohrožení sama sebe a v akčních honičkách a podobných scénách. Hra se také snažila o simulování společenské struktury celého a hierarchie podle předlohy v VtM. Vůdci jednotlivých frakcí byly CP a tím byla hra poměrně silně ovládaná organizátory. Soubojový systém byl řešen stejným způsobem, jako na předchozím ročníku.

1 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1