Trinity: Pardubický incident

20 hráčů, mužů, žen, obojetných

hodin , 2 dnů , 2008

Galerie fotek : http://www.larpard.cz/trinity:dojmologie

Na počátku bylo…bylo? Vlastně nebylo, neexistovalo nic, jen prázdnota, tma, nečinnost a absolutní klid. Tedy až do chvíle, než se to stalo. Prvotní myšlenka, prvotní tvar. Vynořil se z Nicoty jako záblesk světla a stal se Bohem, tvůrcem všeho, nejvyšším stvořitelem a správcem. Každá jeho myšlenka znamenala zformování nové existence. S každým jeho výtvorem se prázdnota "zmenšovala", mizela jako by byla ukrajována neviditelným nožem. A s každým jeho výtvorem i On ztrácel na síle, jako by udržení jejich existence jeho samotného stálo síly. Každopádně, již od počátku měl svůj plán, svou dokonalou vizi. Vizi prostoru, kde vše je na svém místě a vše funguje tak jak má, podle toho jaký účel tomu On přiřadil a jaký záměr s tím On měl. S tímto záměrem vytvořil první bytosti. Rostliny, zvířata, nakonec lidi a ostatní stvoření nadaná vlastní schopností tvořit, což ho vyčerpalo nejvíce. Jako vedlejší produkt byla tvůrčím bytostem dána též schopnost sami se rozhodovat. Ale to Jemu nevadilo. Oni přece následují Jeho cestu. On je stvořil, On jim ukázal nové obzory, On jim řekl, co mají dělat. Všechno bylo dokonalé v Jeho Rajské zahradě…zdánlivě.

Městský larp odehrávající se v Pardubicích pro cca 20 hráčů.

1 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1