Soumrak

Soumrak je doba, kdy se Slunce nalézá pod obzorem, avšak paprsky můžou ještě stále osvětlovat část oblohy. Je to přechod mezi dnem a nocí, jakýsi neurčitý stav, kdy není ani den, ani noc.

Soumrak je zasazen do ne zcela prozkoumaného světa. Přesněji, město Boskovice je čerstvě objevené přístavní město, které se krom oficiálních státních představitelů rozhodli kolonizovat i obchodníci pod vidinou zlatého výdělku, ale i vzdělanci či jiná individua, jejichž cíle nejsou dosud nikomu známy. Nikdo neví, co od nového a neprozkoumaného kontinentu očekávat. Žádná historie, žádná zmínka ani v těch nejstarších knihovnách. Jaká tajemství město skrývá je hudbou budoucnosti.

Měststký larp Soumrak navazoval na předchozí ročníky městského stealth larpu od skupiny KoRH - Alfatest a Betatest.

1 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1