Vraní pohřeb / A Crow Funeral

5 hráčů, mužů, žen, 5 obojetných

1 hodin , dnů , 2015

Autoři: Tim Tim Hutchings, Šedý Martin Honek

Skupiny: —

"Drahá rodino, vážení přátelé a smuteční hosté,
se smutkem v srdci jsme se zde dnes sešli, abychom zavzpomínali na báječnou vránu, která vnesla mnoho dobrého do životů nás všech. Sešli jsme se také ovšem, abychom zjistili, co za její smrt může - a zejména abychom zajistili, že stejný osud nepotká žádnou z nás. Jsme vrány a tak to vrány dělají."

Vraní pohřeb je larpová jednohubka pro nejlépe jednociferný počet hráčů ve frekventovaném prostoru. Hráči by měli být dopředu upozorněni, že může v průběhu hry dojít k interakci s nehrajícími, fyzickému kontaktu rukou a nadprůměrnému množství křiku (dokonce i na larp).

Hra je volně ke stažení jak v originále, tak v českém překladu:

https://timhutchings.itch.io/a-crow-funeral
https://timhutchings.itch.io/a-crow-funeral-czech-translation


Napsal: Tim Hutchings
Přeložil: Martin "Šedý" Honek

2 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1