Hospoda U Viselce

4 hráčů, 2 mužů, 1 žen, 1 obojetných

1 hodin , 0 dnů , 2013

Autoři: Rado Radek Hübl

Skupiny: —

Když špatně odbočíte z Královské silnice, dostanete se po čím dál horší cestě až na křižovatku, kde stojí hospoda U Viselce. Tam můžete pokračovat do temných lesů, otočit se a vrátit se zpět na Královskou silnici… anebo vstoupit do hostince.

V zšeřelé místnosti zachmuřený hospodský mlčky stojí za pultem. Jeho zasněná dcera obsluhuje tajemného pocestného sedícího v rohu a skrývajícího svůj obličej pod tmavou kapucí. Právě vstupuje voják Královského vojska v zanedbané uniformě…

Proč je hostinský tak zachmuřen? O čem sní jeho dcera? V čem spočívá tajemnost pocestného? Co tam dělá voják Královské armády? A co na to Jan Viselec?


Dramatický epizodní larp s mysteriozními prvky ve stylu románů R.L Stevensona či Daphne du Maurier.

5.7

9 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1