Pavučina snů: Klíč k jaru

30 hráčů, mužů, žen, obojetných

hodin , 4 dnů , 2013

Web: http://pavucinasnu.mysteria.cz/

Galerie fotek : http://imgur.com/a/J7xjA#0

Autor fotografií : Ifalik

Hra se odehrávala ve dvou atmosfericky odlišných prostředích, která se navzájem doplňovala: ve výchovném komunistickém zařízení (situovaném v autentickém protiatomovém krytu) a „skřítčím“ dvoře, který byl umístěn v prostorách starého zámeckého divadla. Hráči prožívali roli dítěte v komunistickém sirotčinci, které je vystaveno tvrdé ideologické převýchově. Děti si však pomocí fantazie stvořili vlastní svět, který se neřídil principy běžného světa a dospělým zůstal skryt. V tomto světě hledaly únik z těžké reality běžného života. Staly se bytostmi na dvoře, který se právě probouzel ze sevření Zimy. Postupně nacházely „střípky“ snů, s jejichž pomoci si rovzpomínaly na minulost svých postav a začaly odkrývat komplikovaný příběh svého vysněného světa...

Pro umocnění atmosféry se hra hrála jako tzv. „hardcore“ – tedy vše, co se odehávala herně (ať už se jednalo o „autentická“ jídla či například o tělesné tresty) se hráčům reálně dělo.

4 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1