Kroniky Nového Illenu: Děti mrtvých

50 hráčů, mužů, žen, obojetných

hodin , 2 dnů , 2019

Web: http://www.awainqerch.cz/illen/

Galerie fotek : https://www.facebook.com/pg/novyillen/photos/?tab=album&album_id=3026412554097058&__tn__=-UC-R

Autor fotografií : FhotoFlow

Kroniky Nového Illenu je larpová serie z fiktivního fantasy světa. Jedná se o dramatický larp s pevně danou příběhovou kostrou, kde si hráči postavy tvoří sami s velkou mírou volnosti před hrou a s možností velké improvizace i na samotné hře. Nemění se jen hlavní kostra a pevně dané události, které jsou hráčům ve scénáři známé již předem.

Svět Nového Illenu má základ v klasickém fantasy a mýtickém světě plným magie a snových výjevů kombinovaných s tématy z reálné historie (Osidlování Ameriky a vytlačování Indiánských kmenů z přirozeného prostředí, praktiky totalitních režimů a náboženská oprese a dogmatismus, feudální rozdělení společnosti, stigmatizace na základě rasy, pohlaví a společenské třídy).
Sami organizátoři dodávají, že Nový Illen je jako Říše Fantasie z Nekonečného příběhu, kterou obsadí Warhammer. Nechybí zde nic. Mýtické Bytosti, které spolu komunikují doteky, tancem a zvuky. Jsou snové, žijí až na výjimky v kmenových společenství, umírá rituálně v Kruhu předků a žijí v absolutním souladu s přírodou. Jejich svět je ale objeven a zabrán Illeny, technomágy, kteří pomocí démonské magie ovládli moc parní výroby, ale zničili si vlastní Ostrov Illen. Jejich císařství se usídlí na novém kontintu, který objeví pomocí magických portálů. Je to ale nábožensky velmi dogmatická společnost, která nakonec Bytosti vytlačí na pokraj vyhynutí. Nehledě na to, že zakáže veškerou magii, která je ale přirozeným základem téměř všeho živého včetně Illenů samotných.

Třetí kapitola se odehrála v září 2019 na zámku v Chříči. Slavnosti Severu se 15 let po druhé kapitole měli odehrát na panství Chericce, které založil rod Alyons, ale na Severu se nikdy jejich počiny neujaly. V zimně se pak do Lissenských lesů vrátil Stín. Olwen unikla z Podsvětí, napůl Bytosti, ale napůl už nebezpečný Přízrak. Zmobilizovala Odboj, pomocí Šamanky Eair rin zbudovala magickou bariéru kolem Lissenu a Chericce a bez jejího svolení nemohlo nic dovnitř ani ven. Bytosti jí slepě následovaly kamkoli. Její řádění se dotklo všech. Z Lissenu přežila jen hrstka lidí kolem kapitána Hjalmara Nielssona, který měl v té době pod ochrannou oba potomky Bjorna Derrewyna, Tyra a Nyru. A taky dívku jménem Sari. Odboj rozpoutal peklo a represe. Na Slavnosti Severu všem účastněným slíbila Olwen jediné. Po dobu Slavností jejich život ohrožen nebude. Kromě Odboje na Slavnosti dorazila i Šamanka Dhubeassa, která ve skalních městech pod ochranou Lady Ellary tajně vybudovala bezpečný úkryt pro Bytosti před Sluneční církví. S ní se objevil i Ravi Nay, bývale Kat z Kelnu, Bytoste s unikatní schopností povýšit mučení na umění. Strážce Mythey a neoficiální vůdce Svobodných Bytostí. Objevili si i cirkusáci, ožralecká banda Dietra Sierbacha. A s nimi přišla minulost. Měla příchuť pekla a těch, co už dávno byli mrtvý a přesto nenašli klid. Moc Draků zeslábla, ze Srdce Hvozdu vyšel Demor´el v plné síle a Temnota s ní. Odboj byl přemožen tajnou jednotkou Slunečních rytířů, jejichž velitelem se shodou okolností stal Lorcan, který unikl z Podsvětí a nastolil znovu vládu Císaře. Inkvizitor Garlen Avran, který využil událostí před 15 lety, aby se stal jednou z nejmocnějších figur v církvi, našel způsob, jak se navždy zbavit nenáviděných Bytostí a Měsíčních kněžek. A ani Dieter Sierbach nakonec nebyl tím, za co se vydával. Mistr Arn v pekle zjistil, že jeho vládce Arrawn, démon pokušitel, drak Arman a strážce Podsvětí zmizel. Vzal z pekle Lorcana, Freyu a Caleba a démonku Sibeth a odešel ho hledat na svět. Nevěděl, že Arrawn byl v Calebovi. Nevěděl, že Lorcan ztrátu paměti jen předstírá a přitom místo pána Podsvětí do života znovu přivolal Hvězdu. Nikdo netušil ani to, že v oné jednotce Slunečních rytířu jsou i dvojenci Joachym a Theodor, Arnovi vnuci ale hlavně synové právě draka Armana. Lorcan s rytíři i Odboj nakonec musel spojít síly k porážce Demor´ela. V boji s ním zahynul i En Redh, který z posledních sil stvořil Avalon, ostrov v Mezisvětí, kam se rozhodl odnést Duši Mythey a zachránit Bytosti před definitivní zkázou, protože pochopil, že Garlen se nezastaví, dokud bude dýchat poslední magická Bytosti v Novém Illenu. En Redh ještě přes svou smrtí přijal tu svou část, která kdysi byla Bjornem Derrewynem, usadil svého syn Tyra do čela rodu a vyrval z moci Podsvětí svou ženu Freyu. Ta ho nakonec dopravila na Avalon.
Olwen sice byla poražena Slunečními rytíři a vypadalo to, že slouží Temnotě. Nakonec to byla ona, kdo se obrátila první proti němu v posledním boji, aby koupila ostatním čas v boji s Přízraky. Ty totiž bylo možné porazit jedině ve chvíli, kdy zmizí Sluneční čepele. Olwen se vrátila z pekla a rozpoutala totéž v Lissenu, aby obelstila démona a mohla mu v rozhodující chvíli bodnout kudlu do zad.
Poslední čtyři Sluneční čepele byly zničeny, ale jen díky oběti Hjalmara Nielssona, Lorda Calluma Bloewynna, fauna Pastýře a rusalky Iri. Jedině jejich krvavou obětí mohly Měsíční kněžky čepele poslat zpět do Podsvětí, odkud je původně mistr Arn za války získal. Vznikly krvavou obětí a musely tak i skončit. V tu chvíli Demor´el přišel o svou armádu Přízraků, kterou si obelstěním mistra Arna desítky let pěstoval a nechal si duše Bytosti posílat přimo do Podsvětí, kde je měnil na Přízraky šílené díky Temnotě. Nyní ale jejich duše byly volné a Šamani je všechny poslali do světa Předků a dali jim klid.
Demor´ela pomohly zastavit i Děti mrtvých, potomci těch, co kdysi tenhle příběh začali. Ale porazit Temnotu mohli jedině tehdy, když napraví hříchy svých předků. Enid se dokázala ubránit svodům Temnoty, která v ní byla od zrození. Dračí dvojenci i přes hlubokou víru ve Slunečního boha dokázali najít cestu bez krvavých obětí a napravit zločiny svého dědečka i otce. Tyr Derrewyn a jeho sestra Nyra přijali odpovědnost za panství, kterého se jejich otec vzdal, aby se mohl stát En Redhem a stvořit Avalon. Kaysa Sari Arman, dcera Kaysi Durrandon a Arrawna neutekla před svou dračí mocí, jako kdysi její matka před svou a rozhodla se postavit svému osudu čelem i tváří tvář Inkvizici. Jen Tobias, Olwenin syn, kterého opustila hned po narození, bastard Lorda Cyruse Derrewyna, který jí kdysi v Lissenu brutálně znásilnil, jen ten odmítl naplnit proroctví. Zavrhl svou matku, magii, zničil poslední knihy Měsíčních kněžek a přijal Temnotu, aby mohl porazil veškeré čarodějniství v Novém Illenu.
Mistr Arn a Kaysa Durrandon přijali nabídku dračí moci a ujali se vlády nad Podsvětím a Nadsvětem, kterému se také říkalo Pláně bílé trávy.

6.7

6 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Události

Larpy autorů