Rosenburg

50 hráčů, mužů, žen, obojetných

hodin , 3 dnů , 2009

Web: http://www.larpard.cz/rosenburg

Galerie fotek : http://sl-lorty.rajce.idnes.cz/Rosenburg_13.-15.11.2oo9/

Autor fotografií : Shorty

V roce 1455 je situace v Českých zemích zoufalá. Hrozná bída a hlad, jakékoli známky opozice jsou likvidovány v zárodku.  Vzdoropapež (a koncil) začal aktivně jednat v husitské otázce. Navázal kontakt s opatem Bernardem, představeným benediktinského kláštera Stierswald na východní Moravě. Opat Bernard byl dlouhá léta zatvrzelým odpůrcem husitů, organizoval zahraniční pomoc a snažil se vzbudit povstání proti zemské vládě. V roce 1450 byl klášter vypálen a mnoho mnichů bylo pobito, ale Bernard se spolu s několika věrnými zachránil a z kláštera vynesli neznámým způsobem nejcennější rukopisy, jimiž byl klášter také proslaven. Prozatímní útočiště nalezli na tajuplném hradě Rosenburg uprostřed lesů v Horních Uhrách. Opat Bernard pak ve spolupráci s norimberským koncilem a Jindřichem svolal na Rosenburg několik nejvýznamnějších odpůrců husitského teroru, tedy především zbylou českou katolickou šlechtu v exilu. Účast však přislíbil také papežský legát. Zdá se tedy, že na straně papeže existuje snaha o smír. Kromě toho se dostaví také několik umírněných husitů a konečně také Jan z Příčovic, bývalý člen zemské vlády, který ovšem měl být sesazen a popraven, a tak urychleně se sobě věrným polním vojskem odtáhl do služeb polského krále. Husité v Čechách okamžitě mobilizovali a započali tažení proti Rosenburgu. Jsou však dosti daleko, a tak může Rosenburg tento sněm hostit. Celou tuto různorodou společnost pak doprovází množství poradců a špehů.

Rosenburg z dílny Rosenthalu byla jedna z prvních velkovýpravných her u nás, ovlivněných manifestem Living Fantasy. Její děj byl zasazen do roku 1455, v paralelní kontrafaktuální historii, v níž husité stále ovládali Čechy. O historickou přesnost však hra primárně neusilovala, důležitější pro ni bylo naladění hráčů na způsob myšlení středověkého obyvatelstva. Postavy tvořilo jak panstvo, které na hradě rokovalo o politických událostech, tak i poddaní, jejichž hra probíhala zejména vně jednací síně. Akce se uskutečnila 12.-15. listopadu 2009 na hradě Lipnice nad Sázavou.

4 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1