Konec dějin online

Konec dějin online je videokonferenční verze vyjednávací hry Konec dějin 2.0. Vyjednávací diplomatická hra v rolích, inspirovaná událostmi z let 2006-2014. Staví na bohatých materiálech k mezinárodně-politickému dění, k jednotlivým státům i k hodnotám a postojům jejich zástupců. Hra od účastníků nevyžaduje, aby se v mezinárodní politice sami orientovali, naopak, je prostorem k získání nových znalostí a k rozvoji především komunikačních a vyjednávacích dovedností.

8.4

9 celkem

Vaše hodnocení je: 0


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Události

Larpy autorů